Tudnivalók a házi feladatok elkészítésével kapcsolatban

A Foto- és képszerkesztési technikák (BMEGEFO5112) tantárgyakból a jegy megszerzésének feltétele két házi feladat leadása az alábbiak szerint:

1. A házi feladatok témáját, mely a tantárgyhoz kapcsolódik, a hallgató saját érdeklődési körének megfelelően választja meg.

2. Az első házi feladat lehetőleg technikai illetve történeti, a második inkább technológiai jellegű legyen.

3. A házi feladatok terjedelmére vonatkozóan megkötés nincs. Irányadó legyen az, hogy egy harmadik személy számára a dolgozat alapján a választott téma világos és teljes mélységben érthető legyen.

4. A dolgozatok tartalmazzanak a témában kimerítő és precíz irodalomjegyzéket. Ha nincs teljesen tisztában a korrekt irodalomjegyzék készítésének módjával, alkalmazzon erre a célra kifejlesztett rendszert, például amilyen a Harvard Bibliography Reference Generator illetve a BibTeX, vagy tanulmányozza szakfolyóiratok irodalomjegyzék összeállításra vonatkozó útmutatóit (Elsevier, Springer, IEEE).

5. A dolgozatokat elektronikus formában kell részemre elküldeni, a Tárgy (Subject) rovatban a tantárgy teljes kódjának feltüntetésével (BMEGEFO5112). Ez elengedhetetlen a házi feldatok számítógépes adminisztrációja miatt. A fájl formátuma lehetőleg pdf vagy ps legyen. A címe utaljon a szerző nevére és a házi feladat sorszámára (például: kassai_agota_2hf.ps). Ha a fájl mérete nagy lenne, bontsa többb részre és ezeket külön-külön küldje el a fentiek szerint. Ilyen esetben utaljon a fájl megnevezésében a részfájl sorszámára (például: kassai_agota_2hf_4.ps).

Az elkészítés során ügyeljen az esztétikus kivitelezésre, a forma és a tartalom egységére.

A házi feladatok beadásának határideje a szorgalmi időszak 7. illetve 12. hete.