Tudnivalók a félévközi jegy megszerzésével kapcsolatban

A Műszaki Interferometria és Holográfia (BMEGEFO4182) tantárgyból a félévközi jegy az önálló feladatra és a zárthelyi dolgozatra adott osztályzatok súlyozott számtani átlaga alapján kerül megállapításra.

1. A zárthelyi dolgozat során az elméleti ismeretek elsajátítását és a feladatmegoldó készséget kell bizonyítani. Időpontja a szorgalmi időszak 13. hete.

2. Az önálló feladat egy, a tantárgyhoz kapcsolódó téma részletes feldolgozását foglalja magába. A témát mindenki maga választja ki. Ajánlott a mellékelt listából választani, mely a téma megnevezésén túl tartalmaz irodalmi hivatkozást is. Természetesen egyéb, a tantárgyhoz kapcsolódó téma is feldolgozható. A feladat megoldását célszerű a témához ajánlott irodalom és az abban található hivatkozási jegyzék feldolgozásával kezdeni. A részletesebb kidolgozáshoz végezzen kulcsszavak szerinti keresést a témával foglakozó ismertebb szaklapok (Journal of the Optical Society of America A, Optical Engineering, Applied Optics, Journal of the Optical Society of America B, Pure and Applied Optics, Journal of Modern Optics, Optics Communications stb.) keresőiben. A kikeresett publikációkat szakkönyvtárak olvasóiban tudja kijegyzetelni. A folyóiratok lelőhelyére vonatkozóan Nemzeti Periodika Adatbázisban talál útmutatást. Az önálló feladat felépítése lehetőleg a következő legyen:

A feladat kivitelezésére vonatkozó formai követelmények a mellékelt mintában találhatók. Ezektől semmilyen körülmények között se térjen el, mivel betartásuk a feladat elfogadásának szükséges feltétele.

3. A dolgozatokat elektronikus formában kell részemre elküldeni, a Tárgy (Subject) rovatban a tantárgy teljes kódjának feltüntetésével (BMEGEFO4182). Ez elengedhetetlen a házi feldatok számítógépes adminisztrációja miatt. A fájl formátuma lehetőleg pdf vagy ps legyen. A címe utaljon a szerző nevére és a házi feladat sorszámára (például: kassai_agota_2hf.ps). Ha a fájl mérete nagy lenne, bontsa többb részre és ezeket külön-külön küldje el a fentiek szerint. Ilyen esetben utaljon a fájl megnevezésében a részfájl sorszámára (például: kassai_agota_2hf_4.ps).

4. Az önálló feladat kidolgozása során végzett irodalomkutatásról a szorgalmi időszak 9. hetében, konzultáció során kell beszámolni. Az itt nyújtott teljesítmény befolyásolja az önálló feladat végső osztályzatát. A kész dolgozatot a szorgalmi időszak 12. hetéig kell elküldeni, nyomtatott farmában nem kell leadni. Külön fel kívánom hívni a figyelmet a kimerítő és precíz irodalomjegyzék elkészítésére. Ha nincs teljesen tisztában a korrekt irodalomjegyzék készítésének módjával, alkalmazzon erre a célra kifejlesztett rendszert, például amilyen a Harvard Bibliography Reference Generator illetve a BibTeX, vagy tanulmányozza szakfolyóiratok irodalomjegyzék összeállításra vonatkozó útmutatóit (Elsevier, Springer, IEEE).