Citation

[B1C8]
Popély Gyula
Erős várunk az iskola
Madách – Posonium, Pozsony/Bratislava, 2005.
ISBN 80-7089-407-5
pp. 80-81., pp. 328.

[B1C7]
Popély Gyula
A magyar tanügy kálváriájának kezdetei Szlovákiában az impériumváltás után (1918–1920)
Irodalmi Szemle 2004. április, 4. szám
http://www.hhrf.org/szabadujsag/szemle/isz0404.htm

[B1C6]
A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990-2002)
Öszeállította:Simon Attila
Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 9.
Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja – Dunaszerdahely, 2004.
ISBN 80-8062-249-3
pp.40., pp.131.
http://www.foruminst.sk/index.php?&MId=1&Lev1=2&Ind1=0,11&P=publ/miscellanea/9/miscellanea9,
http://mek.oszk.hu/02500/02537/

[B1C5]
Ing. Jurak Bauer
Katalóg pedagógov Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach 1872–2002
Klub absolventov priemyselnej školy v Košiciach, Košice 2003.
pp. 14.

[B1C4]
Tóth László, Filep Tamás Gusztáv
A (cseh)szlovákiai magyar művelődés kronológiája 1918–1998
A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 IV., Művelődéstörténeti kronológia – könyvészet – mutatók
Szerkesztő: Tóth László
Ister, Budapest 2000.
ISBN 9639243000
pp. 248.

[B1C3]
Fericsán Kálmán
Tanítómesterek, mestertanítók
Budapest Pécs 2000
ISBN 963 440 561 4
pp. 183.
http://vmek.oszk.hu/01900/01900/01900.pdf
http://kerikata.hu/publikaciok/text/!kek/tanitok.pdf

[B1C2]
Fericsán Kálmán
Ősi fának ága–boga a középszintű iparoktatási szervezet kialakulása és fejlődése Magyarországon
Budapest Pécs [JPTE] 1999 Pécs Carbocomp,
ISBN 963 03 8618 6
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/osifa/html/osifa00.htm
http://kerikata.hu/publikaciok/text/!kek/osifa/osifa00.htm

[B1C1]
Popély Gyula
A magyar iskolaügy kálváriája (Cseh)Szlovákiában az impériumváltás után 1918–1945
A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 II., Oktatásügy – közművelődés – sajtó, rádió, televízió
Szerkesztő: Tóth László
Ister, Budapest 1998.
ISBN 9638587083
pp. 91.